الکتروپولیش پارس

الکتروپولیش پارس در جهت صرفه جویی در زمان و پول برای پولیش فلزات

ربات جوشکار سورنا

ربات جوشکار سورنا جهت جوشکاری انواع حالت های جوشکاری

گرداننده ها و مهار کننده ها جهت قطعات جوشکاری

طراحی و ساخت و ارائه انواع فیکسچر و گرداننده های دقیق و فوق دقیق

ماشینهای CNC مخصوص جوش و برش

طراحی و ساخت ماشینهای CNC مخصوص جوش و برش و یا کاربردهای اختصاصی

ارائه ماشین جوش و خدمات میکرو تیگ

ارائه ماشین جوش و خدمات میکرو تیگ جهت جوشهای ظریف و فوق ظریف