جوشکاری مافوق صوت یا جوشکاری اولتراسونیک

ULTRASONIC WELDING ULTRASOUND WELDING

در این روش جوشکاری که با ایجاد ارتعاشات مافوق صوت و تخلیه و متمرکز کردن آنها در درز جوش صورت میگیرد و می توان متریالهای مختلف را به هم جوش داد و اتصال دائم بوجود آورد شرکت فخراندیش آریا افتخار دارد که با تولید دستگاههای فوق در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی در ایران ماشین آلات فوق را جهت جوشکاری انواع پلاستیکها در صنایع بسته بندی و موارد مصنوعی پلاستیکی و نیز بر روی پاره ای از فلزات در ایران تولید نموده و در اختیار صنعت گران ایران و کشورهای همسایه قرار دهد .