یونیت و ماشین جوشکاری میکروتیگ Microtig welding machine

جوش میکروتیگ یک روش و تکنیک مبتنی بر دستگاه و کنترل پارامترهای اصلی جوش شامل آمپر ولت و پالس و دیگر زیرمجموعه های آنها ماننده ARC FORCE ,DOWN SLOPE ,UP SLOPE و…می باشد.

که در یک دستگاه جوش مخصوص کلیه پارامترها تحت کنترل و تنظیم درآمده و سپس معمولا با یک ابزار اتوماتیک و یا ماشینی در اختیار جوشکار قرا میگیرد تا اپراتور با ریزترین پارامترها و کنترل آنها قادر به جوشهای فوق العاده ریز و طریف بر روی قطعاتی از ضخامت ۰٫۱۰MM تا ۵MM اجراء گردد.

شرکت فخراندیش آریا این افتخار را دارد که بصورت دانش بنیان و کاملا داخلی دستگاه جوش میکرو تیگ خود را در ایران تولید نموده است و قادر به فروش و یا ارائه خدمات به متقاضیان میباشد.

همچنین لازم بذکر است در سالهای اخیر با توجه به تحریمهای بین المللی و فشارهای خارجی و نیز قرار گرفتن ماشین آلات جوش میکروتیگ تحت موارد تحریمی برای صنعت کشورمان به دلیل کاربردهای حساس و با تکنولوژی بالا ،

این شرکت تحریم ها را بصورت فرصت درآورده و با قراردادن دانش و تکنولوژی جوش میکرو تیگ در قالب دستگاه و مکانیزمهای اتوماتیک مربوطه و دیگر ضمائم آن به کلیه صنایع بالا دستی و پائین دستی که با این معضل روبرو بودند را تا رسیدن به محصول نهائی خود پشتیبانی نموده است و این تکنولوژِی را در ایران بدون محدودیت به بهره برداران داخلی ارائه می نماید.