محلول شوینده و براق کننده سطوح فلزی آلومینیوم

محلول فوق با خاصیت پاک کنندگی فوق العاده خود کلیه سطوح آلومینیومی را که به مرور زمان کثیف شده اند یا بر اثر جوشکاری و یا دیگر فرآیند های  صنعتی دچار تغییر رنگ  یا آلودگی در سطح خود شده اند را در مدت زمان بسیار اندک بسته به میزان آلودگی های موجود(۵ تا ۲۰ دقیقه )  متفاوت با هر محصول دیگری که تا کنون استفاده نموده اید پاک نموده و بطورچشمگیری به حالت براق و یکنواخت  در می آورد .