مواد دیرگداز کننده پلیمرها و بسپارهای رایج در صنعت قالب و قطعات تزریقی

  Flame Retardant Material for Polymer’s and Injection Molding Industry

مواد فوق از دسته ترکیبات سنتزی میباشد که جهت گروههای مختلف پلاستیکها و بسپارهای مختلف و رایج در صنعت تزریق مواد پلاستیکی و قطعات پلیمری  در انواع صنایع مختلفی چون هوا و فضا ، خودرو ،قطعات برقی و الکترونیکی ، لوازم و متعلقات لوازم خانگی و صنعتی بطور بسیار گسترده ای مصرف دارد که در شرکت فخراندیش آریا با داشت دانش بومی و ادوات تولیدی موجود  در شرکت از سال ۱۳۹۴ در اختیار بسیاری از تولید کنندگان  عزیز کشورمان قرار گرفته است و بسته به انواع مختلف پلیمر ها و بسپارها و خواص مولکولی آنها به جهت انواع ABS-PP-PE-Polyamide-Ultraamide- و….  دیگر متریالهای رایج در صنعت تزریق قالبهای پلاستیک  متناسب با ماده و فرآیند موجوود قابل رائه میباشد .  که با افتخار این نوع مواد باعث قطع وابستگی در مواد پایه پتروشیمی خاص از خارج ازکشور و تقویت بنیه تولید داخلی گردیده است .