نانو واکس استیل آریا

Nano Wax Stainless Steel Cleaner and Brightnet

ماده فوق یک واکس مبتنی بر تکنولوژی  نانو مواد و نانو کریستالهای درخشنده میباشد که به حالت مایع در آمده و ارائه و عرضه میشود.

ماده فوق بواسطه ساختار نانویی خود و قابلیت پوشش دهی وسیع نانو مواد در سطح(۸ تا ۱۰ قطره برای یک متر مربع سطح استیل پاکیزه)، و نیز قابلیت چشمگیر درخشندگی و پاک کنندگی  سطوح استیل  و صرفه بسیار بالای پوشش دهی نسبت به میزان مواد مصرفی ،در لوازم دکوراتیو و خانگی و یا تمیزکاری و براق نمودن سطوح مصنوعات ساخته شده از فلز استیل کاربرد داشته و همچنین جهت پاکسازی سطح استیل از عوامل  آلی و یا مواد آلوده کننده و یا پوششهای چسبیده شده بر روی سطوح نیز کاربرد موثری  دارد و قابلیت جداسازی آسان و پاک کردن سطوح  استیل را از دیگر آلودگی ها  دارا میباشد.

محصول فوق به عنوان پولیش نهایی سطح قطعه کار نیز جهت تمیزکاری قبل از بسته بندی در خطوط تولید نیز قابلیت بکارگیری داشته و باعث میگردد تا تمام سطوح وسیله یا قطعه مورد نظر بصورت یکسان و یکنواخت و درخشنده درآید تا در ویترین فروشگاهها و یا مغازه ها  نیز این درخشندگی را از خود به نمایش بگذارد.