گرداننده ها و مهار کننده ها جهت قطعات جوشکاری

WELDING POSITIONER AND FIXTURES

طراحی و ساخت و ارائه انواع فیکسچر و گرداننده های دقیق و فوق دقیق برای قطعات از وزن ۱ کیلوگرم تا ۳ تن همراه با سیستم کنترل دامنه چرخش و میزان چرخش خطی و شعاعی مبتنی بر انواع استپ موتور و سرو موتور و موتور های DC و AC تکفاز و سه فاز کنترل اتوماتیک شروع و پایان فرآیند جوشکاری ،کوپل شده با دستگاه جوش و سیستم کنترلی دیجیتال دستگاه بصورت یکپارچه،کنترل عملکرد تورچ و سیستم جوشکاری و بازوها با نیروهای الکتریکی و الکترونیکی و پنوماتیک و یا مکانیکی جهت ابزار و یا قطعه کار

طراحی و ساخت فیکسچرهای جوش خطی و یا منحنی با سیستم کنترل مبتنی بر کامپیوترهای شخصی و یا کامپیوترهای صنعتی