طراحی و ساخت ماشینهای CNC مخصوص جوش و برش و یا کاربردهای اختصاصی

SPECIAL CNC MACHINE FOR WELDING OR SPECIAL USES

شرکت فخراندیش آریا با توجه به پروژه های ارجاع شده به این شرکت قادر به طراحی و ساخت انواع ماشینهای مخصوص جوش وبرش مبتنی بر کنترل عددی توسط کامپیوتر می باشد که در این راستا تاکنون چنذ پروژه خاص در زمینه جوشهای اتوماتیک در صفحه فیکسچر گسترده به انجام رسانده است و نیز در رابطه با برشهای اتوماتیک با هواگاز و پلاسما نیز توانسته است دستگاههای برش CNC را به صنعتگران عزیز ارائه نماید

بطور کلی سیستمهای کنترل ماشینهای CNC ساخت این شرکت مبتنی بر کامپیوترهای شخصی و صنعتی می باشد و در صورت نیاز کارفرما از سیستم کنترلهای اختصاصی صنعتی اروپائی و یا وارداتی نیز استفاده میگردد و در برخی مواقع نیز سیستم کنترل در داخل شرکت مبتنی بر دانش و تجربه پرسنل این شرکت مبتنی بر میکروکنترولرهایی از نسل AVR,XEMA,ARM نیز طراحی و تولید میگردد