پودر و الکترودهای جوشکاری به روش الکترواسلگ

ELECTROSLAG WELDING ROD & POWDER

با توجه به جوان بودن این تکنیک جوشکاری در ایران و نیز نبود مواد تخصصی وابسته به این فرآیند در ایران شرکت فخراندیش آریا در سال ۱۳۸۸ اقدام به تولید الکترودها و پودرها و فلاکس های تخصصی برای این روش در ایران نمود که در برخی از مواقع توسط افراد سودجو محصولات تولیدی این شرکت با نام و برند اروپائی و آمریکائی در بازرا بقروش می رسید، و در حال حاضر این شرکت دارای ۴ نوع پودر فلاکس جهت فرآیند جوشکاری الکترواسلگ در محصولات تولیدی خود می باشد و نیز ۲ نوع الکترود پرمصرف جهت این فرآیند در سبد کالای تولیدی خود دارد در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و قیمت با واحد فروش یا فنی این شرکت تماس حاصل نمائید.