شرکت فخراندیش آریا اولین تولید کننده دستگاه های الکتروپولیش در ایران و خاورمیانه

تولید کننده الکترولیت های تخصصی الکتروپولیشینگ

دستگاه های تولیدی شرکت فخراندیش آریا