پمپ یونی خلاء بالا Ion Pump Ultra Vacume

پمپ یونی برای دستیابی به محیط های خلاء بالا و خلاء فوق بالا استفاده میگردد که با مکانیزم رفع اسپاترینگ اتمی و  جذب الکترونهای آزاد اتمی در محیطی ایزوله و بسته که قبلا توسط پمپهای رده پایین تر خلاء به صورت خلاء مطلق و منفی تبدیل شده است کاربرد داشته و محیط فوق را به محیط فوق خلاء تبدیل می نماید .  روال کاری پمپ فوق مبتنی بر قوانینی اصلی علوم  فیزیک و الکتریسیته و مغناطیس میباشد و مقادیر خلاء منفی از عدد ۱۰ به توان ۸- به بالا تا رنج خلاء عدد ۱۰ به توان ۱۳- جزو رده بندی کاری و عملکردی این دسته از پمپهای خلاء  میباشد . شرکت فخراندیش آریا در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار در ایران طی پروژه  مشترک با مرکز تحقیقات دانشهای بنیادی ایران موفق به ساخت اولین پمپ یونی و محفظه خلاء آن در داخل کشور گردید و به جهت تحقیقات در پروژه ملی چشمه نور ایران با موفقیت  مورد استفاده و آزمایش و تستهای مربوطه و در نهایت بهره برداری  قرار گرفت. در حال حاضر شرکت فخراندیش آریا با دستیابی به تکنیکهای مختلف و موارد موثر و نکات  فنی و کاربردی بسیار متعدد در ساخت این نوع پمپ  و نیز اتکاء به دستگاههای جوش پیشرفته تولید خوددر داخل کشور ودانش و تجربه بالای نیروهای شاغل در مجموعه فخراندیش آریا در این زمینه آمادگی ساخت و تولید دستگاه فوق را با کلیه معیارهای مکانیکی و ابعادی و آلیاژی و انجام موارد و امور مربوط به  بازرسی فنی و جوش (مخرب و غیر مخرب) و عملیات مهندسی سطح شیمیایی و الکترو شیمیایی را دارد و با دستیابی به عدد تست وکیوم ۱۰ به توان ۹-  با افتخار ازکشور عزیزمان ایران زمین اعلام میدارد که ما می توانیم و در راستای خودکفایی کشور قادر به ساخت و ارائه دستگاه فوق میباشیم . لازم بذکر است که دانش و تجربه تولید و تکنولوژی تولید دستگاه فوق پیش از این  رخداد فنی و تکنولوژیکی در اختیار تنها  معدودی از کشورهای صنعتی دنیا بود که در حال حاظر کشور عزیزمان ایران نیز قادر به ساخت دستگاه فوق بوده و در جمع کشورهای دارند دستگاه فوق (پمپ یونی) میباشد .

نمونه ای از پمپ های یونی رایج در رنج و اندازه های مختلف

محفظه پمپ یونی

نمونه از پمپ یونی

نمونه ای از پمپ یونی