محلولهای شوینده و پاک کننده و  شستشو و براق کننده قطعات و محصولات صنعتی

INDUSTRIAL CLEANER AND BRIGHTNER AND LIQUIDE FOR WASHING AND CLEANING

در اکثر فرآیندهای تولیدات صنعتی آلودگی های خواسته یا ناخواسته جزوی همیشگی از فرآیند تولید میباشند که در برخی موارد مواد خنک کننده و روان کننده و یا آثار ناشی از عملیات حرارتی و کوره های مربوط به عملیات حرارتی و یا مواد روان کننده جهت فرآیند براده برداری و … همواره در مراحل تکمیلی ونهایی کار باعث بروز مشکلات مختلفی میگردند و در نهایت امر باعث عدم زیبایی و جلای طاهری در قطعه نهایی میگردند و نیز در برخی از فرآیندها و قطعات باعث عیوب ساختاری در سطح آلیاژ شده که در هنگام کار و بهره برداری از قطعه فوق موارد منفی را در پیش خواهد داشت .  لذا برای جلوگیری از این دست موارد همواره فرآیندهای شستشو که مبتی بر حلالها و اسیدها و بازها و یا ترکیبات مختلفی  از مواد اسیدی و قلیایی و نیز دیگر موارد کمک فرآیند و بهینه ساز در مراحل شستشو  میباشند در صنعت بکار گرفته میشود . شرکت فخراندیش آریا با رنج وسیعی از انواع مواد شوینده ،براق کننده ، و غیر فعال سازهای سطوح فلزات با تجربه چندین ساله خود قادر به ارائه بهترین راهکار برای رسیدن به کیفیت پایدار و بی نظیر در رابطه با عناصر و آلیاژهای رایج و با خاص و تخصصی می باشد که در این راستا در کلیه گروه های مواد و فلزات رایج در صنعت قابلیت ارائه راهکاری متمایز برای رفع موانع پیشروی تولید کنندگان میباشد .