محلول شوینده و پاک کننده سطوح فلزی استینلس استیل

PICKLING LIQUID STAINLESS STEEL CLEANER

محلول فوق با خاصیت پاک کنندگی فوق العاده خود کلیه سطوح استینلس استیل (کلیه گروه ها و آلیاژ های استیل) را که به مرور زمان کثیف شده اند یا بر اثر جوشکاری و یا دیگر فرآیند های صنعتی دچار تغییر رنگ یا آلودگی در سطح خود شده اند را در مدت زمان بسیار اندک بسته به میزان آلودگی های موجود(۳ تا ۱۰ دقیقه ) پاک نموده و بطور چشمگیری به حالت براق و یکنواخت در می آورد نکته قابل توجه در این محصول بر خلاف دیگر محصولات موجود مات نشدن سطوح فلزی پس از استفاده از این محصول و قابل ارائه بودن محصول فوق منطبق با گروه آلیاژی خاص مورد نظر شما در کلیه گروه های ۳۰۴و۳۰۸و۳۰۹و۳۱۶و۳۱۶L و۳۱۶TIو DUPLEX می باشد که برای اولین بار در کشورمان با این رنج گسترده و بطور تخصصی برای هر آلیاژ توسط این شرکت ارائه میگردد و سطح فلز بصورت فابریک و براق در انتهای کارباقی می ماند .