ژل آتش نشان Fire Fighter Protector Gel

ژل فوق به عنوان یک عامل دفاعی و محافظتی برای کلیه افرادی که در شغل خود دچار گزند از حرارت و شعله آتش بصورت مستقیم و یا تابشی میباشند فرموله و ساخته شده است که بصوت یک لایه محافظ در زیر لباس و یا در قسمتهای فاقد لباس بصورت فوق العاده ساده و سریع قابل کاربرد میباشد و علاوه بر جذب و نگاه داشت حرارت و دما در درون لایه مولوکولی خود با خنک نمودن پوست انسان و بدن انسان مانع از گزند حرارت و شعله میگردد .

که با اجماع موارد فوق به عنوان یک ابزار و پوشش ایمن و موفق در عملیاتهای اطفاء حریق برای آتشنشانان ، نفراتی که در شرایط حرارتی بالا مانند کوره کاران و اپراتورهای کوره های ذوب فلزات و یا شیشه گران ، ریخته گران و علی الخصوص آتشنشانان کاربرد بسیار مهمی دارد و بعنوان یک جزو از لوازم انفرادی و شخصی و الزامی ایشان قلم داد میگردد.