محلول شوینده و براق کننده مس و آلیاژهای پایه مسی

CUPPER CLEANER AND BRIGHTNER

با توجه به کاربرد بسیار گسترده این فلز استراتژیک در صنعت و زندگی بشر امروزی همواره رهایی از سیاهی و یا خوردگی و یا جلوگیری از اکسیداسیون و نیز حفظ و جلوگیری از رنگ زیبا و درخشنده  این فلز و مصنوعات ساخته شده از مس و آلیاژهای این فلز جزو مواردی فنی و مهندسی سطح پیرامون تولید و بهینه سازی محصولات مسی بوده است .

مواد پاک کننده و شوینده و براق کننده آریا جهت فلز مس و آلیاژهای پایه مسی در گروه و کدهای مختلف جهت گروه های اختصاصی این این فلز و آلیاژهای مرتبط با آن راهکاری موثر و کم نظیر در بدست آوردن خواص مطلوب بر وی سطوح قطعات مسی میباشد که با حدف کثیفی ها و مواد زائد و نیز براقیت بسیار بالا  ودرخشندگی سطح باعث مرغوبیت و مقبولست قطعات ساخته شده از این فلز میگردد که با روشهای شیمیایی و یا الکترو شیمیایی قابل ارائه به شرکتها و موسسات و اشخاص صنعتگر و تولید کننده در این زمینه میباشد.