خدمات

ربات های ABB

ارائه خدمات طراحی و ساخت سیستمهای اتوماتیک و رباتیک جوشکاری و برش مبتنی بر رباتهای خاص

خدمات جوشکاری فوق دقیق

شرکت فخراندیش آریا با کمال اطمینان و کیفیت در زمینه عملیات اجرائی و مشاوره و تحقیقاتی جوشکاری فوق دقیق فعلیت می کند

دستگاه های جوش فرونیوس

شرکت فخراندیش آریا با در اختیار داشتن گواهینامه آموزشی تعمیرات سیستمهای جوش و برش کمپانی FRONIUS از کشور اتریش و گذراندن دوره های آموزشی در آن شرکت در حال حاضر در ایران قادر به ارائه خدمات آموزشی دستگاههای مربوطه و تعمیرات الکتریکال و مکانیکال و تعمیرات تورچهای محصولات این شرکت می باشد

ارائه WPS & PQR

شرکت فخراندیش آریا با اتکاء به دانش و علم جوشکاری و نیز تجربیات گوناگون در این صنعت جهت ارائه انواع رویه های اجراء و کنترل (WPS/PQR) جهت انواع آلیاژهای پایه آهنی و رنگین مانند آلیاژهای کربن استیل،استسنلس استیل،آلومینیوم،تیتانیوم،مس،کروم و نیکل ، مونل و اینکونل و دیگر سوپر آلیاژها قادر به ارائه انواع رویه های فوق می باشد

بهینه سازی فرایند های تولیدی جوش و برش

شرکت فخراندیش آریا با تیمی از مهندسین خبره و کارآزموده در عرصه جوش وبرش و اتوماسیون صنعتی و رباتیک و فرمولاسیون پیشرفته مواد شیمیائی صنعتی و خاص ، ماشین آلات و مکانیزمهای خاص آماده ارائه خدمات مشاوره فنی ومهندسی به صاحبان صنایع و متقاضیان امور می باشد

آموزش پرسنل شاغل در صنایع و مشاغل

آموزش سرمایه گذاری در دراز مدت و کوتاه مدت می باشد که بسیاری از مدیران بر این نکته آگاه بوده و در بدو ورود هر نیروی انسانی در سیستم خود ابتدا اقدام به آموزشهای تخصصی آن نیرو نموده و سپس وی را در امر تولید شرکت میدهند

دوره های آموزشی

آموزش پرسنل شاغل در صنایع و مشاغل کارگاهی و کارخانجات

جوشکاری و لحیمکاری و آنادایزینگ تیتانیوم

شرکت فخراندیش آریا اراه دهنده خدمات جوشهای طریف و فوق ظریف بر روی فلز تیتانیوم وآلیاژهای مختلف ان می باشد

آزمونهای غیر مخرب

ارائه مواد اولیه و تجهیزات و خدمات آموزش و اجراء آزمونهای غیر مخرب

ربات های ABB

ارائه خدمات طراحی و ساخت سیستمهای اتوماتیک و رباتیک جوشکاری و برش مبتنی بر رباتهای خاص

خدمات جوشکاری فوق دقیق

شرکت فخراندیش آریا با کمال اطمینان و کیفیت در زمینه عملیات اجرائی و مشاوره و تحقیقاتی جوشکاری فوق دقیق فعلیت می کند

دستگاه های جوش فرونیوس

شرکت فخراندیش آریا با در اختیار داشتن گواهینامه آموزشی تعمیرات سیستمهای جوش و برش کمپانی FRONIUS از کشور اتریش و گذراندن دوره های آموزشی در آن شرکت در حال حاضر در ایران قادر به ارائه خدمات آموزشی دستگاههای مربوطه و تعمیرات الکتریکال و مکانیکال و تعمیرات تورچهای محصولات این شرکت می باشد

ارائه WPS & PQR

شرکت فخراندیش آریا با اتکاء به دانش و علم جوشکاری و نیز تجربیات گوناگون در این صنعت جهت ارائه انواع رویه های اجراء و کنترل (WPS/PQR) جهت انواع آلیاژهای پایه آهنی و رنگین مانند آلیاژهای کربن استیل،استسنلس استیل،آلومینیوم،تیتانیوم،مس،کروم و نیکل ، مونل و اینکونل و دیگر سوپر آلیاژها قادر به ارائه انواع رویه های فوق می باشد

بهینه سازی فرایند های تولیدی جوش و برش

شرکت فخراندیش آریا با تیمی از مهندسین خبره و کارآزموده در عرصه جوش وبرش و اتوماسیون صنعتی و رباتیک و فرمولاسیون پیشرفته مواد شیمیائی صنعتی و خاص ، ماشین آلات و مکانیزمهای خاص آماده ارائه خدمات مشاوره فنی ومهندسی به صاحبان صنایع و متقاضیان امور می باشد

آموزش پرسنل شاغل در صنایع و مشاغل

آموزش سرمایه گذاری در دراز مدت و کوتاه مدت می باشد که بسیاری از مدیران بر این نکته آگاه بوده و در بدو ورود هر نیروی انسانی در سیستم خود ابتدا اقدام به آموزشهای تخصصی آن نیرو نموده و سپس وی را در امر تولید شرکت میدهند

دوره های آموزشی

آموزش پرسنل شاغل در صنایع و مشاغل کارگاهی و کارخانجات

جوشکاری و لحیمکاری و آنادایزینگ تیتانیوم

شرکت فخراندیش آریا اراه دهنده خدمات جوشهای طریف و فوق ظریف بر روی فلز تیتانیوم وآلیاژهای مختلف ان می باشد

آزمونهای غیر مخرب

ارائه مواد اولیه و تجهیزات و خدمات آموزش و اجراء آزمونهای غیر مخرب