محلول شناساگر شیمیائی گروه آلیاژهای استینلس استیل

CHEMICAL STAINLESS STEEL INDICATOR

محلول فوق جزو راهکارهای اساسی و بی نظیر از علم شیمی در کارگاه ساخت مکانیک می باشد ،این محصول از ایجاد اشتباهات فاحش در حین خرید یا ساخت و نصب قطعات استیل در پروژهای اجرائی از ابتدای مرحله خرید تا انتهای مرحله ساخت تجهیزات کاربرد داشته و در هر محل و مکان و زمان که نیاز به شناسائی یک یا چند گروه آلیاژ فلز استیل باشد به راحتی در عرض چند ثانیه گروه آلیاژ استیل مورد تست قرار گرفته را نمایان می نماید

مکانیزم عملکرد محصول فوق از کنش و واکنش عناصر موجود در آلیاژ استیل با مواد و عناصر موجود در شناساگر می باشد که نتیجه واکنش فوق بصورت یک رنگ شاخص بر روی فلز و مواد شیمیائی مشخص میگردد و اپراتور انسانی با انطباق رنگ حاصل از تست با جدول رنگ موجود بر روی بسته بندی محصول به راحتی از انتخاب گروه استیل مورد نظر اطمینان حاصل می نماید.

جهت سفارش خرید محصول و آگاهی از قیمت آن با شرکت تماس حاصل فرمائید

محصول فوق طبق سفارش تولید و ارائه میگردد تا در آینده نزدیک به تولید انبوه برسد و در اختیار عموم مصرف کنندگان قرار گیرد