ربات جوشکار سورنا

SOURENA WELDING ROBOT

ربات جوشکاری هوشمند و دیجیتال سورنا با قابلیت جوشکاری در تمام حالات مبتنی بر روشهای جوشکاری با سیم جوش کلافی
MIG/MAG , FLUX CORED , METAL CORED , TIG AUTOMATIC
و قابلیت کارکرد با کلیه آلیاژهای رایج در صنعت

ربات جوشکاری سورنا  ابزاری توانمند جهت جوشکاری با روشهای میگ/مگ و توپودری و تیگ اتوماتیک می باشد که برای اولین بار در کشور ایران به دست متخصصان و مهندسین این کهن مرز و بوم بطور کامل ایرانی و بومی طراحی و ساخته شده است که بزودی فیلم از نحوه عملکرد ربات فوق در حال جوشکاری بر روی سایت بارگزاری میگردد

نمونه های از جوشهای اجراء شده توسط ربات سورنا با فرآیند MIG/MAG و با گاز محافظ ARGON , CO2 برروی آلیاژهای کربن استیل و استینلس استیل