دستگاه روکش دهی لوله و مقاطع دوار بوسیله پوشش دهی با جوش

PIPE CLADDING SYSTEM MACHINE

شرکت فخراندیش آریا با در اختیار داشتن تجهیزات مخصوص فرآیند روکش دهی به روش cladding در محل کارگاه خود آماده ارائه خدمات به شرکتها و ارگانها در این زمینه می باشد آلیاژ های کاری در این زمینه جهت جوشکاری در این شرکت در گروه های سوپر آلیاژهای inconel ,monel,aloy625 و… موجود می باشد که بر روی انواع لوله تا قطر ۸اینچ و شیرهای کوچک تجهیزات تحت فشار و یا سر چاهی قابل ارائه خدمات می باشد